Roczne sprawozdania programowe
     

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

RAPORT PROGRAMOWY 2000


W roku 2000 w Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie odbyło się łącznie 364 zdarzenia, w tym: 186 zdarzeń o charakterze programowym, 21 zdarzeń o charakterze komercyjnym, jak również 74 wizyty VIP-ów oraz 55 wizyt grup zagranicznych i 28 - grup polskich.

W maju odbyło się DWUTYSIĘCZNE ZDARZENIE PROGRAMOWE w Centrum Kultury Żydowskiej, na które złożyła się promocja drugiego wydania książki Rafaela F. SCHARFA pt. "Poland, What Have I to Do With Thee... Essays Without Prejudice. Co mnie i Tobie Polsko... Eseje bez uprzedzeń" z udziałem Rafaela F. SCHARFA
z Londynu oraz koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Leopolda KOZŁOWSKIEGO, Jacka CYGANA oraz Renaty ŚWIERCZYŃSKIEJ, Katarzyny ZIELIŃSKIEJ i Andrzeja ROGA.

W dniach pomiędzy 2 a 15 sierpnia 2000 roku, po raz drugi odbył się Program Letni Auf den Spuren des jüdischen Erbes in Galizien w niemieckiej wersji językowej.

Po raz kolejny odbyła się w grudniu uroczystość wręczenia medali Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, zorganizowana przez Ambasadę Izraela w Warszawie, z udziałem Radcy Ambasady Izraela Beth Eden KITE.


WYKŁADY

1/ Spotkanie z dr. Edwinem OPOCZYŃSKIM, byłym więźniem KL Birkenau, z okazji rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz - Birkenau

2/ 6804 - czyli z pamięci gawęda osobista Augusta KOWALCZYKA, byłego więźnia KL Auschwitz. - spotkanie z Augustem KOWALCZYKIEM, byłym więźniem KL Auschwitz - Birkenau, z okazji rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz - Birkenau

3/ Wykład Prof. Jana WOLEŃSKIEGO (Instytut Filozofii UJ) pt. Żydzi w filozofii polskiej, w ramach cyklu Filozofia żydowska

4/ Wykład księdza Stanisława MUSIAŁA SJ pt. Mord rytualny - osiem wieków oszczerstwa przeciw Żydom, w ramach cyklu Spotkania chrześcijaństwa z judaizmem

5/ Wykład Adolfa JUZWENKO pt. Jak przełamywać historyczne rany i uprzedzenia w ramach programu Mniejszości na co dzień - Ukraińcy polscy

6/ Wykład Prof. Ireny BOROWIK pt. Prawosławie w tożsamości ukraińskiej w ramach programu Mniejszości na co dzień - Ukraińcy polscy

7/ Wykład Prof. Bazylego NAZARUKA pt Poeci ukraińscy we współczesnej Polsce w ramach programu Mniejszości na co dzień - Ukraińcy polscy

8/ Spotkanie z Budym ELIASEM (Holandia), kuzynem Anny Frank

9/ Spotkanie z Janiną OCHOJSKĄ, Dyrektorem Fundacji Polska Akcja Humanitarna w ramach cyklu Wokół demokracji i tolerancji

10/ Spotkanie z Prof. Jerzym POMIANOWSKIM pt. Sekret marca z okazji rocznicy wydarzeń marcowych w 1968 roku

11/ Wykład Prof. Tadeusza GADACZA pt. Judaizm i chrześcijaństwo u Rosenzweiga w ramach cyklu Filozofia żydowska

12/ Spotkanie z Księdzem Prof. Stanisławem OBIRKIEM SJ pt. Forum sztokholmskie - co dalej?, w ramach cyklu Wokół demokracji i tolerancji

13/ Spotkanie z Prof. Andrzejem FLISEM z Instytutu Socjologii UJ pt. Orientalne wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie

14/ Wykład Antoniego KROHA pt. Stosunki narodowościowe na Spiszu w XX wieku w ramach programu Mniejszości na co dzień - Słowacy polscy

15/ Wykład Ludomira MOLITORISA pt. Słowacka obecność w Polsce - perspektywa słowacka w ramach programu Mniejszości na co dzień - Słowacy polscy

16/ Spotkanie z Prof. Jerzym JEDLICKIM pt. Wolność każdego słowa? w ramach cyklu Wokół demokracji i tolerancji

17/ Spotkanie z Jerzym Sławomirem MACEM, redaktorem tygodnika WPROST, pt. Sieć nienawiści. Antysemityzm, nazizm i negacja Holocaustu w Internecie., w ramach cyklu Wokół demokracji i tolerancji

18/ Wykład Księdza Profesora Adama ŻAKA SJ pt. Buber i Rosenzweig - filozoficzni komentatorzy Biblii w ramach cyklu Filozofia żydowska

19/ Spotkanie z Rabinem Sachą Pecaricem z okazji Święta Darowania Tory (Szawuot) oraz prezentacja książki Tarjag micwot. 613 przykazań judaizmu, wydanej przez Fundację Ronalda S. Laudera w Krakowie

20/ Wykład Ks. Stanisława MUSIAŁA SJ pt. Refleksje po wizycie Ojca Świętego w Ziemi Świętej w ramach cyklu Spotkania chrześcijaństwa z judaizmem

21/ Wykład Petry HELD pt. Dialog żydowsko - chrześcijański w Izraelu (od Shoah do wizyty Papieża).

22/ Wykład Prof. Tomasza GĄSOWSKIEGO (Instytut Historii UJ), pt. Józef Piłsudski wobec Żydów, kwestii żydowskiej i antysemityzmu.

23/ Wykład Prof. Andrzeja RYCHARDA pt. Komu potrzebne jest społeczeństwo obywatelskie w Polsce? w ramach cyklu Wokół demokracji i tolerancji

24/ Wykład Księdza Stanisława MUSIAŁA SJ pt. Wielka spowiedź Kościoła w ramach cyklu Spotkania chrześcijaństwa z judaizmem

25/ Spotkanie z Prof. Tadeuszem ZIELIŃSKIM, byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich pt. Spory o tolerancję w ramach cyklu Wokół demokracji i tolerancji

26/ Spotkanie z Tomaszem POLKOWSKIM, Prezesem Zarządu Towarzystwa Nasz Dom pt. Co zrobiłby doktor Korczak? Podstawy teoretyczne i konsekwencje praktyczne reformy systemu pomocy dzieciom i rodzinie w ramach cyklu Wokół demokracji i tolerancji

27/ Spotkanie z Rabinem Sachą PECARICEM z Fundacji im. R. Laudera z okazji święta Chanuka w ramach cyklu Spotkania z rabinem

28/ Wykład Abrahama BRUMBERGA z USA pt. BUND - Historyczne osiągnięcia zamordowanej partii - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

29/ Wykład Michała SOBELMANA, Sekretarza Prasowego Ambasady Izraela w Warszawie, pt. Izrael a Holocaust - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

30/ Wykład Mariana TURSKIEGO pt. Komu oddał życie Szmul Zygielbojm? - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

31/ Spotkanie z Alexam Danzigiem z Izraela pt. Kibucnik z Nir-Oz, połączone z projekcją filmów o A. Danzigu - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

32/ Wykład Prof. Israela GUTMANA pt. Refleksje o stosunkach polsko - żydowskich w okresie międzywojennym - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ


33/ Spotkanie z Antonim MARIANOWICZEM pt. Czy okupacja trwa? - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

34/ Spotkanie z Nedo FIANO, byłym więźniem KL Auschwitz-Birkenau, z udziałem Marcello Pezettiego z Fundacji Centrum Współczesnej Dokumentacji Żydowskiej w Mediolanie, reżysera filmowego Roberto FAENZY, producentki filmowej Eldy FERRI oraz Rudiego ASSUNTINO w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską - Incontri con la Cultura Ebraica


KONFERENCJE

1/ Polski Kościół a walka z antysemityzmem: wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich - międzynarodowa konferencja zorganizowana wspólnie przez Fundację Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej i Cardinal Bernardin Center w Chicago. W konferencji udział wzięli: Martin BRESLER (American Jewish Committee, Nowy Jork), Ks. Prof. Michał CZAJKOWSKI (Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Konstanty GEBERT (Redaktor Naczelny Miesięcznika Midrasz), Prof. Andrzej KORBOŃSKI (University of California, Los Angeles), Ks. Stanisław MUSIAŁ SJ (Kolegium Księży Jezuitów, Kraków), Ks. Prof. Stanisław OBIREK SJ (Kolegium Księży Jezuitów, Kraków), Prof. Bohdan OPPENHEIM
(Loyola Marymont University, Los Angeles) i Ks. Prof. John PAWLIKOWSKI (Catholic Theological Union, Chicago)

2/ Perspektywy rozwoju Kazimierza - co dalej z rewitalizacją - konferencja organizowana przez Biuro Lokalne Kazimierz w Krakowie

3/ Lęki zbiorowe - konferencja organizowana przez Instytut Francuski

4/ Wolność na progu trzeciego tysiąclecia - szanse i zagrożenia - konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie

5/ Konferencja Promoting Tolerance in Central and Eastern Europe, zorganizowana przez American Jewish Committee i Fundację im. F. Naumanna dla niezależnych dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej

6/ Konferencja Tożsamość żydowska w Polsce i w Niemczech z udziałem Prof. Michaela WOLFSSOHNA Uniwersytet Bundeswehry, Monachium), red. Mariana TURSKIEGO (POLITYKA) oraz red. Adama KRZEMIŃSKIEGO (POLITYKA), zorganizowane wspólnie z Instytutem Goethego w Krakowie - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ


PROMOCJE KSIĄŻEK, WIECZORY LITERACKIE

1/ Wieczór poezji Stanisława WYGODZKIEGO, z udziałem Stanisława TACZANOWSKIEGO, przyjaciela poety, Ryszarda REISNERA, tłumacza wierszy oraz Jana GÜNTNERA

2/ Wieczór autorski Janiny KATZ z Danii, autorki m.in. powieści Pucka i Wesoła Żydówka. Spotkanie prowadziła Bogusława SOCHAŃSKA, Dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce.

3/ Promocja książki Bełżec Rudolfa Redera, wydanej przez Fundację Judaica - jedynej relacji słownej dotyczącej obozu zagłady w Bełżcu (wydanie dwujęzyczne: polsko- angielskie)

4/ Ważniejszy jest duch niż krew - dyskusja wokół Pamiętników Victora KLEMPERERA, z udziałem dr. Andrzeja NOWAKOWSKIEGO, Dyrektora
Wydawnictwa UNIVERSITAS, wydawcy książki, oraz Adama KRZEMIŃSKIEGO, redaktora POLITYKI

6/ Wieczór literacko - muzyczny w wykonaniu Barbary BRZEZIŃSKIEJ i Aleksandra SZUMAŃSKIEGO. Recytacja: Jan GÜNTNER

7/ Promocja książki Marii i Kazimierza PIECHOTKÓW pt. Bramy nieba. Bóżnice murowane

8/ Promocja książki Anki GRUPIŃSKIEJ pt. Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami Getta Warszawskiego. W spotkaniu udział wzięli: Anka GRUPIŃSKA, Paweł ZAPIRO (konsultant książki) oraz Andrzej ROSNER (Dyrektor Wydawnictwa Twój Styl), prowadził Adam SZOSTKIEWICZ, dziennikarz "Polityki"

9/ Spotkanie z dr. Leszkiem HOŃDO (Uniwersytet Jagielloński), z okazji wydania jego książki pt. Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie

10/ Spotkanie autorskie z Anną FRAJLICH (USA), z okazji wydania tomu jej poezji pt. W słońcu listopada. Spotkanie prowadził Wojciech LIGĘZA.

11/ Promocja książki Prof. Chone SHMERUKA pt. Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz, w której udział wzięli Krystyna SCHMERUK (Fundacja Dziedzictwo, wydawca książki) oraz dr Eugenia PROKOP-JANIEC (Uniwersytet Jagielloński).

12/ Promocja albumu Prof. Jerzego MALINOWSKIEGO pt. "Malarstwo i rzeźba Żydów polskich" - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

13/ Promocja książki Natana GROSSA pt. Żydowski bard. Gawęda o życiu i twórczości Mordechaja Gebirtiga z udziałem Rafaela SCHARFA (Londyn), dr Eugenii PROKOP-JANIEC (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Józefa WRÓBLA (Uniwersytet Jagielloński)

14/ Promocja poezji Aleksandra SZUMAŃSKIEGO, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Majdankiem w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli: autor, Ewa SZTOLCMAN-KOTLARCZYK (recytacja) oraz Zespół Kameralny Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Krakowie.

15/ Wieczór literacki pt. Jehuda AMICHAJ - poeta Izraela, przygotowany przez Tomasza KORZENIOWSKIEGO, tłumacza tomiku poezji "Koniec sezonu pomarańczy".


WYSTAWY

1/ Written in the Memory / Zapisane w pamięci -wystawa Jeffrey'a WOLINA z USA

2/ Cisza nad Lutowiskami - wystawa fotografii Artura RYCHLICKIEGO z Krakowa

3/ Agresja Niemiec przeciwko Polsce 1939 - 1945 - wystawa przygotowana przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Muzeum Antywojenne - Bibliotekę Pokoju w Berlinie

4/ Wystawa rzeźby Hanny OREN-HUPPERT (Holandia)

5/ Wystawa Pracowni Projektowania Książki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

6/ Icchak Rabin - wystawa fotograficzna przygotowana przez Ambasadę Izraela

7/ Wystawa akwarel Avivy BLUM z Izraela

8/ Alef - wystawa grafiki Shaloma SECHVI z Izraela

9/ Kraków w Pradze - Praga w Krakowie - wystawa prac studentów Katedry Fotografii FAMU w Pradze, zorganizowana w ramach programu Europejskich Miast Kultury - Kraków, Praga 2000

10/ Tam, gdzie zatrzymał się czas, wieczna Jerozolima - wystawa fotografii Erwina SCHENKELBACHA z Izraela w ramach X Festiwalu Kultury Żydowskiej


11/ Gehat hob ich a hejm... Krakowski Kazimierz w czasach Mordechaja Gebirtiga w fotografii - wystawa w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

12/ Wystawa grafiki Wojciecha MULLERA, Profesora ASP w Poznaniu

13/ Synagogi i cmentarze - wystawa malarstwa Shirley MOSKOWITZ (USA)

14/ Anatomia labiryntu - wystawa collage i grafik Agnieszki NOWIŃSKIEJ

15/ Mój Tadeusz Kantor - wystawa fotografii Jacka STOKŁOSY w ramach cyklu "Wędrówka", będącego częścią Festiwalu Tadeusza Kantora - Kraków 2000.

16/ Gehat hob ich a hejm... Miałem kiedyś dom... Krakowski Kazimierz za czasów Mordechaja Gebirtiga w fotografii - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

17/ Gore! - wystawa grafik komputerowych Justyny CHWASTEK, inspirowanych wierszami Mordechaja Gebirtiga - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

18/ Moment - wystawa fotografii Tove KURZWEIL (Dania), zorganizowanej wspólnie z Duńskim Instytutem Kultury w Poznaniu.


KONCERTY

1/ Koncert kameralny w wykonaniu Klaudii ROMEK (sopran), Jacka OZIMKOWSKIEGO (bas-baryton) Marka WIATRA (tenor) i Barbary PENDERECKIEJ (fortepian), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

2/ Koncert w wykonaniu Michała NAGY - gitara i Arkadiusza KRUPY - obój, w ramach Koncertów gitarowych w CKŻ

3/ Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

4/ Koncert gitarowy w wykonaniu Lorenzo MICHELI (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

5/ Koncert kameralny w wykonaniu Elżbiety TOWARNICKIEJ (sopran) i Janiny WERNER (fortepian), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

6/ Koncert gitarowy w wykonaniu Josepa HENRIQUEZA (Hiszpania) pt. Hiszpańska gitara XIX i XX wieku, zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie

7/ Koncert fortepianowy w wykonaniu Andrea SECCHI (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

8/ Koncert w wykonaniu Piotra TOMASZEWSKIEGO (Warszawa) w ramach Koncertów gitarowych w CKŻ

9/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu duetu THE LIVNAT BROTHERS (Izrael), zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Izraelskiej w Warszawie

10/ Koncert gitarowy w wykonaniu Adama ZALASA (Wiedeń), w ramach cyklu Koncertów gitarowych w CKŻ

11/ Koncert kameralny w wykonaniu młodzieżowej orkiestry CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO

12/ Koncert wokalny w wykonaniu Marcina WOLAKA (baryton) i Janiny WERNER (fortepian)

13/ Koncert muzyki żydowskiej pt. Góra Ararat w wykonaniu zespołu JASCHA LIEBERMAN TRIO z Krakowa w składzie: Jascha LIEBERMAN (skrzypce, altówka), Jacek HOŁUBOWSKI (akordeon) i Roman ŚLAZYK (kontrabas)

14/ Koncert gitarowy w wykonaniu Davida QUALEY (USA) w ramach Koncertów gitarowych w CKŻ

15/ Koncert kameralny w wykonaniu COPENHAGEN CHAMBER ENSEMBLE, zorganizowany wspólnie z Duńskim Instytutem Kultury w Poznaniu

16/ Muzyka osobista - koncert muzyki teatralnej i filmowej Janusza GRZYWACZA z udziałem Katarzyny STĘPNIOWSKIEJ (śpiew), Łucji CZARNECKIEJ (śpiew), Joszko BRODY (flet, śpiew) oraz Leszka SZCZERBY (saksofony)

17/ Koncert kameralny w wykonaniu Pawła PAWLIKOWSKIEGO (altówka) oraz Joanny KWINTY-ŚLAZYK (wiolonczela)

18/ Koncert gitarowy w wykonaniu Augustina MARURI (Hiszpania), zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie


19/ Koncert w wykonaniu Marcina SIATKOWSKIEGO (Warszawa), w ramach Koncertów gitarowych w CKŻ

20/ Koncert kameralny w wykonaniu Emanuele SEGRE (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

21/ Koncert jazzowy w wykonaniu Brada TERRY (klarnet, gwizd) i Joachima MENCLA (fortepian)

22/ Koncert kameralny w wykonaniu DUO PEPICELLI (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

23/ Koncert z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie

24/ Koncert wokalny w wykonaniu Dagmary SIUTY (sopran), Anny IR (mezzosopran) i Doroty BOCZKOWSKIEJ (alt); akompaniament: Anna GŁOWA

25/ Spektakl muzyczny pt. Millenovecentovoci w wykonaniu Darii DEFLORIAN (Włochy) i Prof. Józefa OPALSKIEGO (Kraków), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

26/ Koncert kameralny w wykonaniu młodzieżowej orkiestry CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO.

27/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu JASCHA LIEBERMAN TRIO w składzie: Jascha LIEBERMAN (skrzypce/altówka), Jacek HOŁUBOWSKI (akordeon) oraz Roman ŚLAZYK (kontrabas) w ramach Festiwalu Kompozytorów
Krakowskich

28/ Koncert fortepianowy w wykonaniu Leona HILFSTEINA (USA)

29/ Koncert trio Jarosława ŚMIETANY w ramach Koncertów gitarowych w CKŻ

30/ Koncert wokalny pt. Modern-Etno w wykonaniu Mariusza KOLUCHA (śpiew), Anny ŚLIWY (skrzypce/altówka), Joanny STRÓŻ (instrumenty perkusyjne) oraz Jacka ZIOBRO (trąbka, fortepian preparowany). Moderator: Krzysztof SZWAJGIER

31/ Koncert Duetu Gitarowego Krzysztof PEŁECH - Jarema KLICH, w ramach Koncertów gitarowych w CKŻ

32/ Koncert kameralny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO
33/ Koncert kameralny w wykonaniu zespołu AMAR CORDE w składzie: Barbara STUHR (skrzypce), Bogusława ZIEGELHEIM (skrzypce), Beata PŁOSKA (altówka) i Agata ZAJĄC (wiolonczela)

34/ Koncert saksofonowy w wykonaniu Claude DELANGLE (Francja) w ramach Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego.

35/ Koncert gitarowy w wykonaniu Alexa GARROBE (Hiszpania), zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa.

36/ Koncert klarnetowy w wykonaniu Philippe CUPER (Francja) w ramach Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego.

37/ Koncert muzyki kameralnej baroku i klasycyzmu w wykonaniu zespołu kameralnego z Pecsu (Węgry) pod dyrekcją Kornela GYÖRI.

38/ Koncert gitarowy w wykonaniu Rafaela SERRALLETA (Hiszpania) zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

39/ Koncert w wykonaniu zespołu KROKE z okazji Siódmej rocznicy otwarcia CKŻ

40/ Koncert pt. Hiszpania klasyczna, Hiszpania romantyczna, w wykonaniu Małgorzaty HENNIG (mezzosopran) i Krzysztofa CYRANA (gitara) w ramach Koncertów gitarowych w CKŻ

41/ Koncert kameralny w wykonaniu zespołu REINER TRIO w składzie: Prof. Roman REINER (skrzypce), Barbara ŁYPIK-SOBANIEC (wiolonczela) i Sławomir CIERPIK (fortepian).

42/ Koncert gitarowy w wykonaniu Filomeny MORETTI (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

43/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu JASCHA LIEBERMAN TRIO (Kraków) w składzie Jascha LIEBERMAN (skrzypce/altówka), Jacek HOŁUBOWSKI (akordeon) i Roman ŚLAZYK (kontrabas).

44/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu JASCHA LIEBERMAN TRIO w ramach XIV Przemyskiej Jesieni Muzycznej na Zamku w Przemyślu

45/ Koncert Manfreda LEMMA (Niemcy) zorganizowany przez Fundację im. Księdza Siemaszki w Krakowie


46/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu REINER TRIO - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

47/ Koncert pieśni i poezji w języku jidysz w wykonaniu Abrahama BRUMBERGA z USA - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

48/ Koncert gitarowy w wykonaniu Michała NAGY i Marcina SIATKOWSKIEGO - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

49/ Wspomnienie z krakowskiego Kazimierza - koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu JASCHA LIEBERMAN TRIO - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

50/ Koncert pieśni Mordechaja Gebirtiga w wykonaniu Tovy BEN-ZVI - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

51/ Koncert kameralny muzyki Rachel KNOBLER z Monachium w wykonaniu Bogusławy HUBISZ-SIELSKIEJ, Mariusza SIELSKIEGO i Agnieszki MONASTERSKIEJ - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ

52/ Dray Techterlekh - spektakl muzyczny poświęcony życiu i twórczości Mordechaja Gebirtiga w wykonaniu Trio SHIR-AM (Włochy), w reżyserii Rudiego ASSUNTINO w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską - Incontri con la Cultura Ebraica

53/ Koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego I SOLISTI DI PERUGIA (Włochy) w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską - Incontri con la Cultura Ebraica

54/ Koncert sylwestrowy w wykonaniu orkiestry młodzieżowej CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława Grzegorskiego

55/ Koncert kameralny w wykonaniu kwartetu smyczkowego New York Philharmonic Orchestra


SPEKTAKLE TEATRALNE

1/ Spektakl teatralny pt. Dybuk w wykonaniu młodzieży niemieckiej, ukraińskiej i polskiej w reżyserii Petera KRÜGERA (Niemcy)

2/ Spektakl teatralny pt. Dybuk na podstawie sztuki An-skiego, w reżyserii Zofii KALIŃSKIEJ, zrealizowany w Akademii Teatralnej w Remscheid (Niemcy).


FILMY

1/ Projekcja filmów dokumentalnych: Auschwitz: History - Present - Future oraz Eyes from the Ashes z okazji rocznicy wyzwolenia obozu KL Auschwitz - Birkenau

2/ Projekcja filmu Ostatni etap w reżyserii Wandy JAKUBOWSKIEJ z okazji rocznicy wyzwolenia obozu KL Auschwitz - Birkenau

3/ Projekcja filmu dokumentalnego pt. Oświęcim: historia - teraźniejszość - przyszłość z okazji rocznicy wyzwolenia obozu KL Auschwitz - Birkenau

4/ Projekcja filmu Tadeusza KONWICKIEGO pt. Jak daleko stąd, jak blisko w ramach cyklu Wątki żydowskie w kinematografii polskiej, z wprowadzeniem Prof. Tadeusza LUBELSKIEGO

5/ Projekcja filmu Indeks w reżyserii Janusza KIJOWSKIEGO w ramach cyklu Wątki żydowskie w kinematografii polskiej, z wprowadzeniem Prof. Tadeusza LUBELSKIEGO

6/ Projekcja filmu Ulica graniczna w reżyserii Aleksandra FORDA w ramach cyklu Wątki żydowskie w kinematografii polskiej, z wprowadzeniem Prof. Tadeusza LUBELSKIEGO

7/ Projekcja filmu pt. Biały niedźwiedź w reżyserii Jerzego ZARZYCKIEGO w ramach cyklu Wątki żydowskie w kinematografii polskiej, z wprowadzeniem Prof. Tadeusza LUBELSKIEGO

8/ Projekcja filmu pt. Sanatorium pod klepsydrą w reżyserii Wojciecha Jerzego HASA. w ramach cyklu Wątki żydowskie w kinematografii polskiej, z wprowadzeniem Prof. Tadeusza LUBELSKIEGO

9/ Projekcje filmów Andrzeja SAPIJI o Tadeuszu Kantorze: Powrót Odysa, Istnieje tylko to, co się widzi. Projekcja w ramach Festiwalu Tadeusza Kantora "Wędrówka", zorganizowanego przez Festiwal Kraków 2000

10/ Projekcje filmów Piotra SAPIJI o Tadeuszu Kantorze: Próby, tylko próby. Projekcja w ramach Festiwalu Tadeusza Kantora "Wędrówka", zorganizowanego przez Festiwal Kraków 2000

11/ Projekcja filmów Krzysztofa MIKLASZEWSKIEGO o Tadeuszu Kantorze: Moja historia sztuki według Jacka Malczewskiego, Ostatnia wieczerza w Wielopolu, Szatnia Tadeusza Kantora, czyli Nadobnisie i Koczkodany w Teatrze CRICOT 2, O świadomości artysty. Projekcja w ramach Festiwalu Tadeusza Kantora

12/ Projekcja filmów Krzysztofa MIKLASZEWSKIEGO o Tadeuszu Kantorze: Moja historia sztuki: lekcja Wojtkiewicza, Ja, Mistrz - portret Kantora w czasie prób do "Niech szczezną artyści", O kondycji artysty. Projekcja w ramach Festiwalu Tadeusza Kantora "Wędrówka", zorganizowanego przez Festiwal Kraków 2000

13/ Projekcja filmu pt. Długa noc w reżyserii Janusza NASFETERA w ramach cyklu Wątki żydowskie w kinematografii polskiej, z wprowadzeniem Bartosza KWIECIŃSKIEGO, doktoranta z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ

14/ Projekcja filmu pt. Jona, który mieszkał w wielorybie w reżyserii Roberto FAENZY w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską - Incontri con la Cultura Ebraica

15/ Projekcja filmu pt. La Tregua w reżyserii Francesco ROSSI w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską - Incontri con la Cultura Ebraica

16/ Projekcja filmu pt Ogród Fizzi Continich w reżyserii Vittorio de Sica w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską - Incontri con la Cultura Ebraica

17/ Projekcja filmu pt. L'amante perduto w reżyserii Roberto Faenzy w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską - Incontri con la Cultura Ebraica


INNE ZDARZENIA

1/ Aukcja Antykwaryczna zorganizowana przez Antykwariat Rara Avis w Krakowie

2/ Uroczyste spotkanie z okazji rocznicy likwidacji getta krakowskiego, przygotowane przez Krakowski Oddział Towarzystwa Opieki nad Majdankiem

3/ Aukcja pocztówek zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS

4/ Aukcja książkowa zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS w Krakowie

5/ Warsztaty dla drugiego pokolenia Dzieci Holocaustu, prowadzone prze Prof. Marię ORWID z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ

6/ Aukcja pocztówek organizowana przez antykwariat RARA AVIS.

7/ Dni Holocaustu - uroczyste spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Opieki nad Majdankiem w Krakowie.

8/ Konkurs wiedzy o współczesnym Izraelu, zorganizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku

9/ Spotkanie członków Fundacji "Dziecięce Listy do świata"


Ponadto w Centrum Kultury Żydowskiej odbywają swoje spotkania

- członkowie Stowarzyszenia Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (10 spotkań),
- członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Izraelskiej (10 spotkań)
- członkowie młodzieżowego stowarzyszenia Pomost (10 spotkań).


WIZYTY VIP-ów

1. Grupa deputowanych z Bundestagu

2. Rabin Walter Rothschild z Berlina.

3. Dr Roland Blatman, Konsul Generalny Francji w Krakowie

4. Przedstawiciele działu kulturalnego Ambasady Niemiec w Warszawie

5. Prof. Shaul Stampfer, Hebrew University w Jerozolimie

6. Pastor Jörn-Erik Gutheil, Radca Krajowego Kościoła Ewangelickiego w Północnej Nadrenii-Westfalii

7. Christian Drägert, Wiceprezydent Krajowego Kościoła Ewangelickiego w Północnej Nadrenii-Westfalii

8. Rafael F. Scharf z Londynu, członek Rady Fundacji Judaica

9. Teresa Ilardo -Triscari, Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie

10. John Levine z Nowej Zelandii

11. Rabin Sacha Pecaric, Dyrektor Religijny Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce

12. Posłowie Polsko - Izraelskiej Grupy Parlamentarnej

13. Angelika Krüger, Eckhardt Barthel, Gisela Schröter, Hanna Wolf - deputowani do Bundestagu z ramienia SPD

14. Eve Schänen, dziennikarka "The New York Times" w Berlinie

15. Nina Klein, dziennikarka "Die Welt"

16. Jürgen Scholz z Radio Wien

17. Dr Joseph Gore, Prezydent Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (dwukrotnie)

18. Dr Eryk Petry z Uniwersytetu w Bazylei

19. Garland Pol, sekretarz diecezji Houston do spraw dialogu z judaizmem, członkini zarządu Muzeum Holocaustu w Houston

20. Jehuda Stein z Izraela, urodzony w Krakowie, autor książki Żydzi krakowscy

21. Elisabeth Lee-Hölscher

22. Dr Joachim Rogall z Fundacji Roberta Boscha

23. Prof. Stefan Schreiner z Uniwersytetu w Tybindze

24. Benjamin Grynberg z USA

26. Maria Ostafin z Ann Arbor University w USA

27.Prof. Daniel Hartman z Ann Arbor Univesrity w USA

28. Delegacja z Izraela - goście Prezydenta RP

29. Dr Ryszard Stemplowski, dyrektor Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych (dwukrotnie)

30. Martin Bresler, American Jewish Committee, Nowy Jork

31. Ks. Prof. Michał Czajkowski, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

32. Konstanty Gebert, Redaktor Naczelny miesięcznika Midrasz

33. Prof. Andrzej Korboński, University of California, Los Angeles

34. Ks. Stanisław Musiał, Centrum Kultury i Dialogu, członek Rady Fundacji Judaica

35. Ks. Prof. Stanisław Obirek, Centrum Kultury i Dialogu

36. Prof. Bohdan Oppenheim, Loyola Marymont University, Los Angeles

37. Ks. Prof. John Pawlikowski, Catholic Theological Union, Chicago

38. Irene Pipes, Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Studiów Polsko - Żydowskich, Boston

39. Johanna Ross, Amerykańskie Towarzystwo Studiów Polsko - Żydowskich, Boston

40. Prof. Alfred Świerk z Uniwersytetu w Erlangen.

41. Piotr Jarosz - dyrektor IV Oddziału BPH w Krakowie.

42. Marlies Lami - dyrektor Instytutu Austriackiego w Krakowie

43. Prof. Jack Kugelmass z Arizona University

44. Prof. Marcin Kula, Uniwersytet Warszawski

45. Prof. Aron Złotnik z Izraela

46. Beate Winkler, dyrektor European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia w Wiedniu.

47. Dziennikarze stacji telewizyjnej ZDF

48. Prof. Szewah Weiss z Izraela

49. Attilio Geroni, dziennikarz włoski

50. Dieter Hoffman, dziennikarz z Niemiec

51. Piotr Halbersztat, Dyrektor Programowy Fundacji im. S. Batorego w Warszawie

52. Karolina Wolfssohn, dziennikarka z pisma L'Arche z Francji

53. Dziennikarze z Niemiec - goście Biura Prasowego festiwalu Kraków 2000

54. Adalbert Reiff z Monachium

55. Grupa deputowanych do Bundestagu

56. Grupa z Akademii Ewangelickiej w Kassel (Niemcy)

57. Profesorowie z Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy)

58. Zarząd Fundacji Helsinki 2000

59. Charles V. Raymond z Citigroup Foundation w Nowym Jorku

60. Rembert Schleicher, były Konsul Republiki Austrii w Krakowie

61. Abraham Brumberg, USA

62. Michał Sobelman, Radca Prasowy Ambasady Izraela w Warszawie

63. Marian Turski, dziennikarz POLITYKI

64. Alex Danzig z Izraela

65. Członkowie German Marshall Fund

66. Prof. Israel Gutman z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie

67. Abraham Cykiert z Australii

68. Grupa z Fundacji Roberta Boscha

69. Admiel Kosma, poeta z Izraela

70. Dziennikarze z włoskiej telewizji RAI TRE

71. Dr Martin Sanders, dziennikarz radiowy z Niemiec

72. Beth Eden Kite, Radca Ambasady Izraela w Warszawie

GRUPY ZAGRANICZNE

1. Grupa z Dűsseldorfu

2. Grupa architektów brytyjskich

3. Wizyta nauczycieli - członków SPD

4. Grupa studentów Uniwersytetu w Jenie

5. Grupa z Innsbrucku

6. Grupa amerykańskich studentów Instytutu Polonijnego UJ

7. Grupa nauczycieli z Włoch

8. Goście IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

9. Grupa dziennikarzy z Francji

10. Grupa z Nowego Yorku

11. Grupa z USA

12. Grupa studentów niemieckich - uczestników seminarium w MDSM w Oświęcimiu

13. Grupa prawników z Berlina

14. Studenci historii Uniwersytetu w Ostrawie

15. Młodzież żydowska z USA

16. Grupa z Berlina

17. Grupa z Niemiec

18. Uczniowie gimnazjum w Sztokholmie

19. Wykładowcy Uniwersytetu w Tybindze

20. Grupa niemiecka z Katolickiego Gimnazjum w Trewirze, Niemcy

21. Grupa żołnierzy Bundeswehry

22. Grupa woluntariuszy z Dortmundu

23. Grupa architektów z Niemiec

24. Grupa studentów z Niemiec

25. Grupa absolwentów szkół polskich w Bukareszcie i Tel-Avivie z okresu II wojny światowej

26. Grupa z Belgii

27. Grupa gości Uniwersytetu Jagiellońskiego z USA i Wielkiej Brytanii

28. Amerykańscy studenci Instytutu Polonijnego w Krakowie

29. Grupa studentów z Moguncji z Mainzer-Polonicum

30. Grupa z Wielkiej Brytanii - uczniowie gimnazjum w Londynie

31. Grupa biznesmenów z Europy Zachodniej, gości The International Forum

32. Grupa Elder Hostel z USA

33. Studenci Uniwersytetu w Ostrawie

34. Grupa z Montrealu - uczestnicy Marszu Żywych

35. Członkowie Szwedzkiego Komitetu Przeciw Antysemityzmowi

36.Grupa deputowanych do Bundestagu

37. Grupa turystów z Belgii

38.Grupa z Austrii - goście pani Marlies Lami, Dyrektora Instytutu Austriackiego w Krakowie

39. Grupa turystów z Belgii

40. Dziennikarze z Niemiec

41. Grupa z USA, przebywająca na wycieczce organizowanej przez Mazurkas Travel

42. Grupa Elder Hostel

43. Grupa dziennikarzy z Time Magazine

44. Grupa nauczycieli ze Stuttgartu

45.Grupa 12 dziennikarzy z Niemiec - goście Państwowej Agencji Informacyjnej

46.Grupa 20 samorządowców z Ukrainy - goście Fundacji Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych

47. Nauczyciele religii z Nadrenii

48. Studenci Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego

49. Członkowie Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Lipska

50. Grupa studentów z Nowego Jorku

51. Grupa studentów ze Szwajcarii

52. Grupa studentów z Finlandii

53. Uczniowie Volkshochschule z Bonn

54. Nauczyciele religii z Berlina i Dusseldorfu

55. Izraelscy uczestnicy konferencji organizowanej przez Forum Dialogu Między Narodami


GRUPY POLSKIE

1. Grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tychach

2. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 162 w Krakowie

3. Grupa studentów UJ

4. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 148 w Krakowie

5. Grupa studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie

6. Studenci socjologii UJ

7. Grupa młodzieży z Międzynarodowego Domu Spotkań w Oświęcimiu

8. Grupa uczniów z Pińczowa

9. Uczestnicy warsztatów plastycznych na Kazimierzu

10. Grupa studentów historii z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11. Uczniowie Liceum Plastycznego w Krakowie

12. Grupa studentów Wydziału Zarządzania Kulturą UJ

13. Uczniowie VI Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

14. Studenci IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

15. Członkowie stowarzyszenia BRATNIA przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie

16. Grupa uczniów gimnazjum w Kamiennej Górze

17. Członkowie Cracow Management Club

18. Członkowie Rotary Club w Krakowie

19. Grupa młodzieży uczestniczącej w warsztatach poświęconych mniejszościom narodowym

20. Członkowie Polskiej Unii Studentów Żydowskich

21. Uczniowie LO we Fromborku

22. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kętach

23. Uczniowie LO w Skarżysku-Kamiennej

24. Nauczyciele - uczestnicy konferencji "Europejski wymiar edukacji"

25. Uczniowie LO ze Szczecina

26. Uczniowie II LO w Katowicach

27. Uczniowie Społecznego LO w Krakowie

28. Członkowie Forum Dialogu Między Narodami z Gliwic

ZDARZENIA KOMERCYJNE

1. Konferencja Towarzystwa Ubezpieczeniowego HESTIA w Krakowie

2. Konferencja Biura Podróży DEXTER w Krakowie

3. Konferencja PepsiCo

4. Szkolenie pracowników firmy CENTERTEL

5. Konferencja Dofinansowywanie ochrony zabytków z funduszy 5. ramowego programu badań Unii Europejskiej, zorganizowana przez Politechnikę Krakowską

6. Szkolenie pracowników firmy AC Nielsen

7. Szkolenie pracowników BP Poland

8. Konferencja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (dwukrotnie)

9. Szkolenie organizowane przez firmę Strategie Personalne (pięciokrotnie)

10. Konferencja banku BWR

11. Szkolenie pracowników Banku Handlowego

12. Konferencja firmy Incom z Wrocławia

13. Konferencja firmy DEXTER

14. Konferencja firmy Phoenix

15. Konferencja zorganizowana przez firmę Symposium Cracoviense

16. Impreza promocyjna firmy First Tuesday

Fundacja Judaica
Centrum Kultury Żydowskiej
na Kazimierzu w Krakowie
ul. Meiselsa 17, 31-058 Kraków


tel. (12) 430 64 49, 430 64 52
fax (12)430 64 97

 

    ::.. wybierz kategorię

Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone